Hur bygger man för gemenskap?

Hur skapar man platser som inkluderar?

Och hur gör man det på ett sätt som gynnar hela staden?

Det är frågor som engagerar ByggVesta, Hyresgästföreningen och Riksbyggen, som alla arbetar för att bidra till levande och trygga områden där de verkar. Tillsammans med nationalekonomen Stefan Fölster söker de svaren.

I Den inkluderande staden belyser Stefan Fölster frågornas komplexitet och de konsekvenser som kan uppstå om man inte satsar på områden som har socioekonomiska utmaningar idag. Baserat på robust forskning och internationella framgångsexempel identifierar Stefan Fölster punkter för kommuner och stadsbyggare att utgå ifrån för att uppnå en positiv stadsutveckling – en som bygger gemenskap, som inkluderar och som kan gynna hela staden.

Stefan Fölster är nationalekonom och samhällsdebattör. Han är utbildad vid UCLA och Oxford University och har varit forskare vid både Stockholms Universitet, Institutet för näringslivsforskning och som adjungerad professor vid KTH.

Fölster är chef för Reforminstitutet och har tidigare arbetat som chefsekonom på Svenskt Näringsliv och som chef för Handelns Utredningsinstitut.

I Den inkluderande staden beskriver Stefan Fölster frågor som rör stadsutveckling ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Fölster ger konkreta verktyg till kommuner och stadsbyggare för att skapa platser som främjar hela städer.